Respijtzorg is de verlofregeling voor mantelzorg

Een uitzonderlijk uit- en thuisgevoel.

Warmte en gastvrijheid

Stel je voor... Een plek in de regio die warmte en gastvrijheid uitstraalt waarbij mantelzorgers het gevoel krijgen dat ze niet alleen staan in hun zorg.

Kunnen ontspannen en je eigen ding doen, zijn essentieel om in balans te blijven. Dit is alleen niet altijd vanzelfsprekend. Zeker niet als je thuis de zorg hebt voor een partner, broer, zus, ouder, ander familielid, buur of vriend. Je kunt pas echt de tijd voor jezelf nemen, als je met een goed gevoel de zorg uit handen kunt geven. En dat is best moeilijk! Voor degene die zorg geeft, maar ook voor degene die van die zorg afhankelijk is. 

Wij geloven stellig dat langdurige mantelzorg alleen goed gaat als er af en toe rustpauzes worden ingelast. Rustpauzes om te kunnen ontspannen en even niet aan verzorging te hoeven denken. Rustpauzes om vooral de eigen dingen te doen. Dat kunnen een paar uurtjes per dag zijn, een paar dagen achter elkaar of het kan gewoon een nachtje zijn om bij te tanken en ’s nachts ongestoord te kunnen slapen. Net waar behoefte aan is om in balans te blijven. Voor ons is het vanzelfsprekend dat we dit met elkaar oplossen en luisteren naar de wensen van de mantelzorger én naar de wensen van onze gast die ondersteuning en verzorging nodig heeft.

Onze dienstverlening is erop gericht om, mensen met zorgtaken thuis, zoveel mogelijk te ontlasten. Dit doen wij door het bieden van verschillende arrangementen en door het bieden van advies op gebied van mantelzorg. Daarnaast is onze dienstverlening gericht op mensen die dagelijks ondersteuning en wat toezicht nodig hebben en bieden wij hen een fijn verblijf voor overdag en ‘s nachts. Afgestemd op hun wensen!

Unieke regionale samenwerking

Wij werken elke dag aan een goed gevoel, voor onze gasten én hun mantelzorgers! Dit doen we vanuit een regionale samenwerking met gemeenten, zorgkantoor en De Zorgcirkel. Met elkaar werken we aan een duurzaam concept voor het bieden van respijt- en logeerzorg. Het is ons doel om een structurele oplossing te bieden in het gat tussen vraag en aanbod in de regio.

Het Buitenhuis is een primeur voor Zaanstreek - Waterland. Het is ontstaan uit een unieke samenwerking tussen zorgorganisatie De Zorgcirkel, gemeenten Landsmeer, Edam/Volendam, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad, het  regionaal netwerk voor dementie Zaanstreek -Waterland en sociaal ondernemer Marjoleine van den Broek.

Marjoleine van den Broek is aangesteld als projectleider van Het Buitenhuis en maakte persoonlijk mee hoe intensief mantelzorg kan zijn en je leven er door verandert. Je kunt pas echt iets zonder elkaar ondernemen, als je met een goed gevoel de zorg uit handen kunt geven. Zij wil dat het heel normaal wordt om liefdevolle zorg voor een ander af en toe uit handen te kunnen geven. Het moet vanzelfsprekend zijn dat je als mantelzorger tijd voor jezelf nodig hebt. Alleen dan blijf je als mantelzorger in je kracht.

Door dit initiatief samen te ontwikkelen, is het voor alle betrokkenen een win win. Het regelen van logeerzorg of dagbesteding kan heel snel omdat de initiatiefnemers nauw met elkaar samenwerken.